Våre siste nyheter

Avbestilling av øvingsbane på Lånke (glattkjøring)

Ny avbestillingsfrist for obligatorisk Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) f.o.m. 05.11.2020: I forbindelse med dagens situasjon i Trøndelag, med tanke på Corona, har NAF endret avbestillingsfristen for glattkjøringsbanen til 7 dager før kurset.

Les mer

Elevenes egen side (TABSelev)

Strøm Trafikkskole bruker TABS sin elev-app, som er gratis for alle elever. I elev-appen vil du gjennom hele opplæringen få oversikten over avtalte timer, kurs og mulighet for betaling.

Les mer

Avbestillingsfrister

Pr. 20.11.20 Avbestilling av avtaler må ringes inn til kontoret (92137530), sende melding på Messenger eller TABSelev, eller mail (post@stromgruppen.no) innenfor aktuell frist.

Les mer

Søknad om førerkort

Senest 2-3 uker før du skal ta teoriprøve hos Statens vegvesen (trafikkstasjonen), må du sende inn en Søknad om førerkort. Klikk HER for å levere søknad om førerkort

Les mer

Førerprøve: GI FULLMAKT

Når teoriprøven er bestått, må du levere en Fullmakt så vi kan bestille førerprøve til deg. Klikk Her for å levere fullmakt Etter at det er gitt Fullmakt, er det normalt sett ca.

Les mer

Jobbe hos Strøm trafikkskole?

Vår jobb er å skape gode medtrafikanter av alle våre elever i alle klasser vi tilbyr. Alle har noe godt i seg, men det er vår jobb å drive dette frem, uansett bakgrunn.

Les mer

Kommende kurs

Lastsikringkurs (BE)

9. mars / Avd. Fillan, Bakerikontorene v/ Power, Fillan / 1.000 kr

Lastesikringskurs Traktor (T)

15. mars / Avd. Fannrem, Strøm trafikkskole, Kleivamoen 38, Fannrem / 1.000 kr

Førstehjelp (TG)

8. apr / Avd. Sistranda, Næringens hus, Sistranda / 550 kr

Trafikalt grunnkurs u/ Mørkekj., FANNREM (TG)

19. apr / Strøm trafikkskole, Kleivamoen 38, Fannrem / 1.500 kr

Priser opplæring

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

690 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

Oligatorisk!

690 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

Obligatorisk!

690 kr

Førerprøve: Billeie til førerprøve (90 min)

NB! Gebyrer hos Statens vegvesen kommer i tillegg!

1 650 kr

Stillestående vogn (ikke møtt/for sen avbestilling) (45 min)

500 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane (180 min)

Obligatorisk! "Glattkjøring".
NAF baneleiegebyr er ikke inkl. i prisen.

3 500 kr

Sikkerhetskurs på veg (585 min)

Obligatorisk! "Langkjøring" Totalt 13 undervisningstimer fordelt på innledende teori, 2 dager langkjøring og avsluttende teori

7 200 kr

Annet

Smittevernstillegg pr. gang på undervisning

35 kr

Tillegg pr. time e. kl. 16:00

100 kr

NAF baneleie

pris gjelder for 2020 (pakkeløsninger øker i pris ved økning av NAF gebyr, vanligvis fra 1. januar i nytt år)

1 300 kr

Lærebok

350 kr

Oppgavebok

230 kr

Bompengegebyr

300 kr

Engelsk spørsmålbok kl B

310 kr

Lærebok Engelsk

495 kr

SMS varsling

SMS varsling til alle avtaler. Sendes ut kl. 11:00 dagen før avtale. NB! Minner om våre avbestillingsfrister!

150 kr

Teoriundervisning (45 min)

500 kr

Pakke

OPPSTARTSPAKKE - spar kr. 280,-

 • 2 x Kjøretime

Inneholder 2 stk. kjøretimer a 45 min. til godt redusert pris. En fin måte å finne ut hvilken av de andre opplæringspakkene (Mini-, Medium- eller Stor-pakken) som vil passe best for deg videre fremover på veien til førerkortet.
NB! F.o.m. fredag 13.11.20 kommer et smittervernstillegg på kr. 35,- som et tillegg pr. gang elev er på undervisning.

1 100 kr

MINIPAKKE (6 kj.timer) - spar kr. 600,-

 • 6 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs på veg
 • 1 x Førerprøve
 • 1 x Bompengegebyr
 • 1 x SMS varsling

Pakken for deg som er nærmest førerkortklar før oppstart hos oss.
NB! F.o.m. fredag 13.11.20 kommer et smittervernstillegg på kr. 35,- som et tillegg pr. gang elev er på undervisning.
* 6 kjøretimer + alt obligatorisk + billeie til førerprøve m.m.
* Flere kjøretimer kan komme i tillegg.
* NAF baneleiegebyr (kr. 1.260,-) og gebyrer på trafikkstasjonen (teoriprøve, førerprøve m.m.) er IKKE inkl. i pakken.
* Pakken kan ikke overdras til andre.
* Pakken må betales inn i sin helhet til oppstart.
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* NB! Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister av avtaler.
* PAKKETILBUD MÅ BENYTTES I LØPET AV 18 MÅNEDER.

17 720 kr

MEDIUMPAKKE (10 kj.timer ) - spar kr. 820,-

 • 10 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs på veg
 • 1 x Førerprøve
 • 1 x Bompengegebyr
 • 1 x SMS varsling

Pakken for "gjennomsnitteleven" som har en del erfaring fra før.
NB! F.o.m. fredag 13.11.20 kommer et smittervernstillegg på kr. 35,- som et tillegg pr. gang elev er på undervisning.
* 10 kjøretimer + alt obligatorisk + billeie til førerprøve m.m.
* Flere kjøretimer kan komme i tillegg.
* NAF baneleiegebyr (kr. 1.260,-) og gebyrer på trafikkstasjonen (teoriprøve, førerprøve m.m.) er IKKE inkl. i pakken.
* Pakken kan ikke overdras til andre.
* Pakken må betales inn i sin helhet til oppstart.
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* NB! Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister av avtaler.
* PAKKETILBUD MÅ BENYTTES I LØPET AV 18 MÅNEDER.

20 260 kr

STORPAKKE (15 kj.timer) - spar kr. 1.170,-

 • 15 x Kjøretime
 • 1 x Trinnvurdering trinn 2
 • 1 x Sikkerhetskurs på øvingsbane
 • 1 x Trinnvurdering trinn 3
 • 1 x Sikkerhetskurs på veg
 • 1 x Førerprøve
 • 1 x Bompengegebyr
 • 1 x SMS varsling

Pakken som gir mest valutta for pengene, og som er for deg som ikke har så alt for mye erfaring fra før.
NB! F.o.m. fredag 13.11.20 kommer et smittervernstillegg på kr. 35,- som et tillegg pr. gang elev er på undervisning.
* 15 kjøretimer + alt obligatorisk + billeie til førerprøve m.m.
* Flere kjøretimer kan komme i tillegg.
* NAF baneleiegebyr (kr. 1.260,-) og gebyrer på trafikkstasjonen (teoriprøve, førerprøve m.m.) er IKKE inkl. i pakken.
* Pakken kan ikke overdras til andre.
* Pakken må betales inn i sin helhet til oppstart.
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* NB! Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister av avtaler.
* PAKKETILBUD MÅ BENYTTES I LØPET AV 18 MÅNEDER.

23 360 kr

5 KJØRETIMERSPAKKE - spar kr. 100,-

 • 5 x Kjøretime

5 stk. kjøretimer a 45 minutter til redusert pris.
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* NB! Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister av avtaler.

3 350 kr

10 KJØRETIMERSPAKKE - spar kr. 300,-

 • 10 x Kjøretime

10 stk. kjøretimer a 45 minutter til redusert pris.
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* NB! Vi gjør oppmerksom på våre avbestillingsfrister av avtaler.

6 600 kr

Informasjon om priser

PAKKETILBUD MÅ BENYTTES I LØPET AV 18 MÅNEDER.

GEBYRER PÅ TRAFIKKSTASJONEN - 2021 (ikke inkl. i pakke):
* Teoriprøve: kr. 680,- (650,- på nett)
* Førerprøve, kl. B: kr. 1.180,- (1.140,- på nett)
* Førerprøve, kl.BE: kr. 1.000,- (960,- på nett)
* Førerprøve, kl. T: kr. 1.000,- (960,- på nett)
* Utstedelse av førerkort: kr. 320,- (150,- på nett)
* Bilde på førerkort: kr. 80,-

NAF baneleiegebyr - 2021: kr. 1.300,- (ikke inkl. i pakke)

AVBESTILLINGSFRISTER:
* Alle klasser - Ordinære kjøretimer: senest kl. 12:00 to (2) virkedagen før.
* Kl. B - Obligatorisk kjøring (glattkjøring eller langkjøring): senest kl. 12:00 tre (3) virkedager før. Ved for sen avbestilling av "glattkjøring" må NAF baneleiegebyret likevel betales (kr. 1.300,-)
* KL. BE eller B96 - Obligatorisk kjøring: senest kl. 12:00 tre (3) virkedager før.
* Førerprøve: senest kl. 12:00 tre (3) virkedager før. Avbestiller du førerprøven selv, må du varsle oss snarest da vi ikke får beskjed fra Statens vegvesen. Helst vil vi avbestille den for deg. Ved for sen avbestilling må førerprøvegebyret i aktuell klasse likevel betales.
* Mørkekjøringsdemonstrasjon: senest kl. 12:00 tre (3) virkedager før.

Avbestilling av avtaler må ringes inntil kontoret eller sende melding på TABSelev eller e-post innenfor aktuell frist.

FOR SEN AVBESTILLING / IKKE MØTT TIL AVTALE, BELASTES MED KR. 500,- PR. UNDERVISNINGSTIME (NB! mørkekjøring belastes i sin helhet, kr. 1.300,-)

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo