Skolereglement (alle førerkortklasser)

TGK - T - A1 - A2 - B - B (aut) - B96 - BE - Høyhastighets traktor (50 km/t)

Skolereglement (alle førerkortklasser)

 Nedenunder står en del viktig informasjon som du og dine foresatte (dersom du er under 18 år) må sette dere inn i !!!

 

Vi i Strøm Trafikkskole AS ønsker å levere god service til alle våre elever, helt fra du tar kontakt første gang og til du har bestått førerprøven eller kurset, avhengig av hvilken opplæring du skal ha. Før vi starter er det viktig at du og dine foresatte (dersom du er under 18 år) setter deg inn i denne informasjonen du her har tilgang til. Vi håper din opplæring hos oss vil bli en positiv, innholdsrik og lærerik opplevelse.

Legitimasjon og grunnkursbevis:
Du må medbringe gyldig legitimasjon og grunnkursbevis til enhver undervisningstime.
Glemmer du dette, og det blir gjennomført kontroll av Statens vegvesen eller Politiet, kan timen bli avlyst og kjøretimen(e) blir omgjort til "stillestående kjøretøy" (kr. 500,- pr. undervisningstime a' 45 minutter).  
Førerkort for f.eks. kl. T eller AM146 regnes som både gyldig ID og grunnkursbevis.


Betaling/Pakkeløsning:

* Enhver form for opplæring skal være innbetalt før kjøretime (senest til avtalt time).
* Pakketilbud skal betales i sin helhet innen oppstart.

*Gebyrer hos Vegvesenet (alle førerkortklasser), og til NAF ifm. baneleie (kun kl. B) er ikke inkludert i pakkeløsning!   
* Ønskes det refusjon før hele pakken er oppbrukt, blir alle rabaterte undervisningstimer omregnet til ordinærpriser før resterende beløp refunderes.
* Eventuelt tilgodebeløp blir refundert etter bestått førerprøve.

* Eventuelle prisøkninger på varer (f.eks. kjøretimer) blir ikke varslet annet enn på trafikkskolens hjemmeside (www.stromgruppen.no)
* Hverken opplæring, eller pakkeløsning, har garanti for bestått førerprøve. Antall kjøretimer er varierende fra elev til elev (individuelt behov).
* Det sendes ut SMS varsling kl. 16:00 dagen før avtale med Lenke for betaling.

 

*** Vi oppfordrer elev og foresatt om å holde seg oppdatert på elevsiden (www.tabs.no) kontinuerlig for å se fremtidige avtaler, sjekke saldo, gjøre innbetaling, se kommentar fra trafikklærer ifra kjøretimer, sjekke om det er kommet viktig beskjed fra trafikkskolen m. m  ***

 

AVBESTILLINGSFRISTER:

 
Vanlige kjøretimer:
  *(1-2 stk.):  senest kl. 12:00 to (2) virkedagen før kjøretime (gjelder alle førerkortklasser)
  *(3 stk. eller flere på samme dag):  senest 3 virkedager før kjøretime (gjelder alle førerkortklasser)

Obligatoriske kjøretimer :  
  *Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring): senest 3 virkedager før (gjelder kun klasse B)
NB! For sen avbestilling av Sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) resulterer i at NAF baneleie må betales (kr. 1450,-), samt stillestående kjøretøy (minimum 8 x 45 min).
  *Sikkerhetskurs på vei (langkjøring): senest 3 virkedager før (gjelder klasse B og BE/B96).

Førerprøve :  senest 3 virkedager før (gjelder alle førerkortklasser).
Avbestiller du førerprøven selv, må du varsle oss snarest!
NB! Om elev varsler for sen avbestilling av førerprøve resulterer det i at førerprøvegebyr til Statens vegvesen må betales, samt stillestående kjøretøy (minimum 2 x 45 min).

Mørkekjøringsdemonstrasjon (Tema 7 av TGK - Trafikant i mørket):  senest 3 virkedager før.
NB! For sen avbestilling av mørkekjøring resulterer i at mørkekjøringen belastes i sin helhet, kr. 1.500,-

Intensivkurs :  senest 1 uke (7 virkedager) før oppstart. For sen avbestilling koster kr. 2.500,- uten unntak.

 

 ***  LØRDAG, SØNDAG OG HELLIGDAGER REGNES IKKE SOM VIRKEDAGER  ***

 

FOR AVBESTILLING av kjøretime / obligatorisk kjøring / kurs må eleven enten:

* Sende melding på elevsiden: www.TABS.no
* Ringe inn til kontoret på tlf. 92137530 mellom kl. 08:15 – 15:15  (SMS til kontortelefonen er ikke gyldig avbestilling).
* Sende e-post (post@stromgruppen.no).

 

***  UDOKUMENTERT FOR SEN AVBESTILLING / IKKE

MØTT TIL AVTALE BELASTES MED  KR. 500,-  

PR.  UNDERVISNINGSTIME  A’  45  MINUTTER  ***

  Viktig å vite dersom Vegvesenet avlyser/flytter førerprøve:

•    Førerprøven er en avtale mellom Statens vegvesen og kandidat !!!  
•    Avbestilling av prøver fra Statens vegvesen etter avbestillingsfristen på 3 dager blir belastet eleven med stillestående kjøretøy: Leie av kjøretøy til førerprøve (2 x 45 min), og event. oppvarmingstime (45 min.)
•    Ny tildelt førerprøve blir belastet på nytt.
•    Elev kan benytte den avbestilte førerprøven til vanlig kjøretimer, ellers blir det belastet som stillestående kjøretøy.
•    Dersom Vegvesenet flytter en oppsatt førerprøve til helg, blir eleven belastet helgetillegg for leie av kjøretøy (2 x 45 min.), og eventuelt oppvarmingstime (45 min.).
•    En eventuell klage om avbestilt førerprøve, og eventuelle konsekvenser av det, må sendes av elev til Vegvesenet:  firmapost@vegvesen.no


Trafikkskolen bestiller helst førerprøven, men får ingen beskjed fra Statens vegvesen:
* Når teoriprøven er bestått.
* Om førerprøve blir avbestilt eller flyttet av Vegvesenet.
* Om eleven bestiller, avbestiller eller flytter førerprøve selv
TRAFIKSKOLEN MÅ BLI VARSLET (AV ELEVEN) OM DETTE SNAREST!

Dersom eleven bestiller førerprøve selv, kan ikke trafikkskolen garantere at skole-kjøretøy er ledig til prøven (man MÅ bruke skole-kjøretøy på førerprøve, og kan ikke stille med privat kjøretøy).  I verstefall må eleven da enten avlyse førerprøven, eller høre med annen trafikkskole om å leie kjøretøy til førerprøven.  

 
Har eleven kjøpt pakkeløsning hos Strøm trafikkskole, og ikke benytter seg av å bruke Strøm trafikskole sitt kjøretøy til prøven (leie av kjørtøy til førerprøve er inkludert i pakkeløsningen), blir ikke resterende beløp fra pakken refundert!

 
Trafikkskolen må ha FULLMAKT fra eleven for å kunne bestille førerprøve.  Fullmakten kan gis etter at teoriprøven er bestått.  Ta derfor kontakt med trafikkskolen med en gang teoriprøven er bestått for å få forklaring på hvordan fullmakten gis.  Dette er også informasjon eleven/foresatt kan finne på www.stromgruppen.no  


Husk:   GYLDIG LEGITIMASJON TIL BÅDE TEORIPRØVE OG PRAKTISK PRØVE, OG AT DET ER EGET GEBYR HOS VEGVESENET FOR PRØVENE!!
Leie av kjøretøy til førerprøve er ikke det samme som førerprøvegebyr. Les mer om gyldig legitimasjon på www.vegvesen.no

 

GEBYRER HOS STATENS VEGVESEN (Trafikkstasjonen) pr. 01.01.2024:

 

*Teoriprøve: kr. 380,-

*Førerprøve kl. T:  kr. 1080,- (betaling på nett) eller kr. 1110,- (betaling i skranken)

*Førerprøve kl. B: kr. 1200,- (betaling på nett) eller kr. 1240,- (betaling i skranken)

*Førerprøve kl. BE: kr. 1080,- (betaling på nett ) eller kr. 1110,- (betaling i skranken)

*Førerprøve kl. A1: kr. 2030,- (betaling på nett) eller kr. 2070,- (betaling i skranken)

 

NB! Sjekk trafikkstasjonens åpningstider på www.vegvesen.no dersom du betaler i skranken! Vegvesenet sender ut melding dagen før førerprøve vedr. innbetaling av førerprøvegebyret på nett. Det er foretrukket, og lønner seg, å betale på nett!


Taushetsplikt: alle som arbeider ved Strøm Trafikkskole AS har taushetsplikt. Det er viktig at vi får tilbakemelding fra deg om det er noe du mener kan ha betydning for din kjøreopplæring f.eks. dysleksi, konsentrasjonsvansker, allergi etc. Dersom du ikke er fornøyd med din trafikklærer, uansett årsak, må du ta kontakt snarest så vi kan bytte til en annen lærer.

Ta kontakt

Åpningstider

Mandag: kl. 08:00 - 15:30 (telefontid: kl. 08:15 - 15:15)
Tirsdag: kl. 08:00 - 15:30 (telefontid: kl. 08:15 - 15:15)
Onsdag: kl. 08:00 - 15:30 (telefontid: kl. 08:15 - 15:15)
Torsdag: kl. 08:00 - 15:30 (telefontid: kl. 08:15 - 15:15)
Fredag: kl. 08:00 - 15:30 (telefontid: kl. 08:15 - 15:15)
Lørdag og Søndag: Stengt

Kontakt

Messenger

Medlem av:

Trafikkforum-logo